VİZYONUMUZ


Dünya nüfusu o kadar hızlı artmaktadır ki, 2050 yılına kadar gıda gereksiniminin %70 daha fazla olması beklenmektedir. Ancak bu artan nüfusu beslemek için gereken kaynaklar aynı ivmeyle büyümemektedir.

Mistav İlaç, gelecekte artan küresel talebin karşılanabilmesi adına hayvan sağlığı için verimli ve yenilikçi çözümler üzerine odaklanmıştır. Taahhüdümüz, yalnızca ürünler değil, aynı zamanda tüketiciler, hayvanlar ve çevre için inovasyon ile dünya çapında sürdürülebilir, güvenli çözümler geliştirmek ve sunmaktır.

Hayvan sağlığı ile ilgili karşılaşılan sorunları daha iyi anlamak için her gün uğraş veriyoruz. Bu zorlukların ancak inovatif çözümler ile aşılabileceğine inanıyor, üretim deneyimlerimizi, tecrübemizi ve kalitemizi bilimsel uğraş sonucu ortaya çıkacak AR-GE ile bütünleştirerek her gün bir öncekinden daha yenilikçi bir şirket olmayı amaçlıyoruz.