TYLOMİS 200 ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU


Kas içi yolla uygulanır.
Farmakolojik doz: Tüm hedef türlerde, 10 mg/kg c.a./gündür.
Pratik doz:
Sığır, koyun,keçi, köpek ve kedilerde: 5 mL/100 kg c.a./gündür.
Hindilerde: 0,3 mL/5 kg c.a./gün dozu yeterlidir.
Sağaltım için genellikle 5-6 günlük uygulama yeterli olup, sığırlarda bir enjeksiyon noktasına uygulanacak azami ilaç miktarı 10 mL, koyun ve keçilerde 5 mL olup, gerektiğinde bölünerek farklı bölgelere uygulanmalıdır.

KULLANIM SAHASI


Tilozine duyarlı bakterilerin neden olduğu;
Sığırlarda: Akciğer ve uterus enfeksiyonları, üst solunum yolu enfeksiyonları, difteri, nekrotik pododermatitis (foot rot), akut mastitis, leptospirozis;
Koyun ve keçilerde: Pleura pneumonia ve yavru atmaya neden olan enfeksiyonlar, agalaksi,
Hindilerde: Kronik solunum yolu enfeksiyonları (CRD),
Köpek ve kedilerde: Solunum yolları enfeksiyonları, larengitis, farengitis, tonsillit, otitis ve metritis, leptospirozis ve viral hastalıklarla birlikte seyreden sekonder bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ


Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra;
Et:
Sığır, koyun, keçi: 28 gün,
Hindi: 5 gün
Süt: 4 gün (8 Sağım)

TYLOMİS 200 ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ

 

Hedef Tür: Sığır, Koyun, Keçi, Kedi, Köpek
Ticari Takdim Şekli:
20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL
Bileşimi:
200 mg/mL Tilozin baz