MİSSEVİT ENJEKSİYONLUK EMÜLSİYON

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU


Gebe inek, at, koyun ve keçi ile kuzu, oğlak, buzağı, tay, kedi ve köpeklere derialtı ve kas içi uygulanır.
Evcil hayvanlar: 1.4 mg/kg c.a./gün
İnek, at (Gebeliğin 5.ayından sonra): 5-10 mL (Koruyucu)
Koyun, keçi (Gebeliğin 3.ayından sonra): 1-2 mL (Koruyucu)
Buzağı, tay: 0,5-1 ml (Koruyucu), 1-2 ml (Sağaltıcı)
Kuzu, oğlak (7-30 günlük): 0,25-0,5 mL (Koruyucu), 0,5-1 mL (Sağaltıcı)
Kedi, köpek: 0,1-1 mL (Sağaltıcı)

KULLANIM SAHASI


Beyaz kas hastalığı, selenyum ve Vitamin E’den yoksun rasyonla beslenen gebe hayvanlardan doğacak yavruların yetmezlik sendromlarının önlenmesinde, beslenme yetersizliği sonucu kaslarda gelişen zaafiyet ve atrofi, konvülsiyon, paraliz, nakil stresleri, yeme isteğinin azalması, karaciğer nekrozisi, infertilite, genç hayvanların gelişim bozukluğu durumlarında kullanılır.
Atlarda: Myoglobinüri ve miyozitiste;
Kanatlılarda: Ensefalomasi, kas distrofisi ve eksudatif diatezden korunma ve tedavisinde, damızlık sürülerde infertilite oranının düşürülmesi amacı ile kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ


Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra,
Et: 0 gün
Yumurta: 0 gün

 

Hedef Tür: Sığır, Buzağı, Koyun, Keçi, Oğlak, At, Kedi Köpek
Ticari Takdim Şekli:
20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL
Bileşimi:
1 mg/mL Sodyum selenit, 60 mg/mL Vitamin E