İVERMİS-Fac ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU


Farmakolojik doz:
İvermectin 0,2 mg/kg c.a./gün,
Klorsulon 2 mg/kg c.a./gün
Pratik dozu: 1 mL /50 kg c.a./gün

KULLANIM SAHASI


Veteriner Endektosit
Sığırlarda; Gastro-intestinal Nematodlar, Akciğer Kıl Kurtları, Deride Filariosis Etkenleri, Göz Nematodları, Nokra etkeni sinek larvaları, Yara Kurtları, Uyuz Etkenleri ve Bitler üzerine etkilidir.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ


Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra;
Et: 35 gün
Süt: İnsan tüketimi için süt elde edilmekte olan sağmal hayvanlarda kullanılmamalıdır.

İVERMİS-Fac ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ

 

Hedef Tür: Sığır
Ticari Takdim Şekli:
20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL
Bileşimi:
10 mg/mL İvermektin, 100 mg/mL Klorsulon