GENTAMİS 10 ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU


Farmakolojik doz:
Sığır, at, 10 kg’ın üzerindeki köpek ve kedilerde 4 mg/kg c.a./gün

Pratik doz:
4 mL/100 kg c.a./gün

KULLANIM SAHASI


Sığır, at, 10 kg’ın üzerindeki köpek ve kedilerde gentamisine duyarlı bakterilerin oluşturduğu solunum, sindirim, ürogenital sistem enfeksiyonları ile diğer yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ


Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra;
Et:
Sığırlarda: 80 gün
Süt: 2 gün (4 sağım)

 

Hedef Tür: Sığır, At, Kedi, Köpek
Ticari Takdim Şekli:
20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL
Bileşimi:
100 mg/mL Gentamisin baz (Gentamisin sülfat olarak)