FLORMİS AQUA ORAL ÇÖZELTİ TOZU

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU


Farmakolojik Doz: 10 mg/kg c.a./gün
Pratik Doz: 2 g/100 kg toplam c.a./gün hesabıyla içme suyuna katılarak oral yoldan uygulanır.
• İlaçlı yem oranı suyun sıcaklığı ve balıkların canlı ağırlığına göre değişebilir. İlaçlı yem verilmeden önce balıklar 12 – 24 saat aç bırakılmalıdır.
• FLORMİS AQUA Oral Toz miksere konur ve karıştırma işlemi sırasında, % 1 oranında balık yağı püskürtülür (sprey şeklinde). 2- 5 dakika süre ile karıştırılarak homojen hale getirilir. Bu ilaçlı yem çiftlik şartlarında maksimum 10 gün ve 25 ºC’yi geçmeyecek sıcaklıkta depo edilmelidir.

KULLANIM SAHASI


Tatlı (alabalık) ve tuzlu su balıklarında (çupra, levrek, somon) hastalık etkeni olan Gram pozitif ve Gram negatif çok sayıda bakteri üzerine etkilidir.
Alabalıklarda: Furunculozis (Aeromonas salmonicida), Kızıl Ağız Hastalığı (Yersinia ruckerii), Bakteriyel Hemorajik Septisemi (Aeromonas hydrophila, A.punctata, A.sobria, Pseudomonas sp.) Kolumnaris hastalığı (Flexibacter columnaris), Soğuk Su Vibriozisi (Vibrio salmonicida), Ülser Hastalığı (Haemophilus piscium), Lactococcus sp ve Enterococcus sp’lerin neden olduğu hastalıklar, Rainbow Trout Fry Sendrom (Cytophaga psycrophila) ,
Çipura ve Levreklerde: Vibriozis (Vibrio anguillarum, V. alginolyticus, V.ordalii; V. Vulnificus, Vibrio sp.) , Pasteurellosis (Photobacterium damselae subsp. piscicida), Marine Flexibacteriosis (Tenacibaculum maritimum) , Winter Disease (Pseudomonas anguiliseptica), Streptokokkosis (Stretococcus iniae, Streptococcus faecalis), Bakteriyel Solungaç Hastalığı (Flexibacter sp, Cytophaga sp.) ,
Somon balıklarında: Furunculose sp. , Yersinia sp. , ( Kızıl Ağız Hastalığı) , Vibrio sp. , Edwardsiellos sp. , Pasteurella sp. , Streptococcus sp. ve diğer duyarlı bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ


Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra;
Et: 500 ºC/gün

 

Hedef Tür: Balık
Ticari Takdim Şekli:
1 KG
Bileşimi:
500 mg/g Florfenikol